Všeobecné obchodní podmínky

DSCF5104 | VOP

od Martiny Žilkové,
se sídlem v Opavě, Sokolovská 2888/9
IČO: 08316716 (podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku v Opavě),
neplátce DPH,
e-mail: Marzilkova@gmail.com,
tel: +420 608424285
provozující web www.martinazilkova.cz
(dále jen “fotograf”)
pro objednatele fotografických služeb (dále jen “klient”).

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2020.

ÚVODNÍ USTANOVENí

 • Objednávky jsou přijímány přes webové stránky, facebook i e-mailem.
 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a v případě focení svatby navíc úhradou rezervačního poplatku (dále jen “závazná objednávka”).
 • Závaznou objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

ZRUŠENÍ REZERVACE

 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost nejpozději 2 dny před focením.
 • V případě svateb je rezervační poplatek nevratný.

SPLATNOST CEN

 • Nedojde-li k zaplacení ceny focení, či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

DOBA FOCENÍ

 • Doba focení je orientační (dle typu focení) a klient je s ní vždy předem obeznámen.
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí domluvy, fotograf si vyhrazuje právo fotografování zrušit a smluvené místo schůzky opustit.

EXTERIÉROVÉ FOCENÍ

 • Lokace exteriérového focení je určena po vzájemné dohodě klienta s fotografem.
 • V případě špatného počasí může fotograf exteriérové focení, po dohodě s klientem, přesunout na nejbližší volný termín.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • Klient přenechává výběr finálních fotografií na fotografovi.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.
 • Doba dodání fotografií je 1-3 týdny od focení, u svateb 4-8 týdnů od focení (dle typu focení).
 • Hotovou zakázku doručí fotograf klientovi v elektronické verzi.
 • V případě tištěných fotografií je fotograf doručí zásilkou prostřednictvím České pošty či Zásilkovny.
 • Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu JPG.
 • Neupravené fotografie fotograf neposkytuje.

VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, TISK A REKLAMACE

 • Fotografie jsou vyvolávány u ověřeného českého dodavatele ve formátu 10×15 cm na kvalitní saténový fotopapír.
 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoliv barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není rovněž důvodem k reklamaci.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 • Neupravené fotografie fotograf archivuje po dobu 1 měsíce od focení. Po této době data fotograf odstraní.
 • Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu 6 měsíců od focení. Může je tedy klientovi znovu zaslat elektronickou formou. Poté budou fotografie smazány.

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
 • Odevzdané fotografie se nesmí nijak dále upravovat, přebarvovat a vydávat po úpravě za vlastní.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Fotograf v okamžiku závazné objednávky získává ke zpracování osobní údaje klienta a to jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování v listinné formě, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.
 • Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem.
 • Tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 1 roku.